8 maja 2016

Jeziorzany - obserwacje ptaków (108)

   Dziś zaległy wpis z wizyty w Jeziorzanach leżących nad Wieprzem. Byłem tam pod koniec lutego. Doskonałe miejsce do obserwacji ptaków w okresie przelotów ale również dobrze jest je odwiedzić o każdej porze roku. W całej dolinie Wieprza można spotkać różne gatunki ptaków, wiele z nich zatrzymuje się też na stawach leżących wzdłuż rzeki.
 Naprawdę warto odwiedzić dolinę Wieprza, w maju można spotkać ciekawe gatunki ptaków brodzących po tych rozlewiskach .


 Można było spotkać  wiele gatunków ptaków, niestety przesiadywały w takich  odległościach od brzegu, że zdjęcia mają charakter dokumentacyjny. Na takich zdjęciach jednak można zauważyć takie gatunki jak nurogęś czy rożeniec. Najwięcej jednak było wtedy krzyżówek i gęsi.
To tylko mały wycinek tego co można było zobaczyć, wzdłuż rzeki ciągnęły się skupiska ptaków.


 Małe stado kormoranów z czajkami i mewami poniżej. Czaple były bardzo płochliwe, udało mi się zrobić z daleka tylko zdjęcie siwej, białej czapli nie udało się uchwycić w miarę dobrej jakości zdjęcia.
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...